Jak vznikla epidemie moru

0 Comments


V mnoha mÄ›stech i vesnicích stojí na námÄ›stích a návsích morové sloupy. Ty mají pÅ™ipomínat morovou epidemii, která se tudy ve stÅ™edovÄ›ku prohnala. A že se jednalo o skuteÄnÄ› závažnou událost dokládá i to, že na mor zemÅ™ela Ätvrtina obyvatel Evropy. To je Äíslo, které si dnes nedokážeme pÅ™edstavit. PoÄet obÄ›tí tak pÅ™ekroÄil o poÄet mrtvých v obou svÄ›tových válkách.

 

Není tedy na Å¡kodu se podívat, Äím vlastnÄ› byla způsobena, a jak je možné, že se tolik rozšířila. Pomůže nám to, abychom příštÄ› zvolili lepší postup, než tehdejší obyvatelé. K tomu, aby k takovému neÅ¡tÄ›stí nedoÅ¡lo, totiž staÄilo jen málo.

 

fotografie viru

 

Původcem moru byl virus, který pÅ™enášely zejména blechy. Jejich hlavními hostiteli pak byly krysy. TÄ›ch bylo, vzhledem k tomu, že tehdy neexistovala kanalizace, více než bychom věřili. To je ostatnÄ› také důvod, proÄ existovali krysaÅ™i.

 

Problém vÅ¡ak byl v tom, že lidé tehdy nedokázali původce identifikovat. Namísto toho, aby se snažili zbavit blech a také krys, zkouÅ¡eli nejrůznÄ›jší parfémy. Také koÄky byly považovány za příÄinu, a proto hromadnÄ› hubeny. Lidé si tak ve skuteÄnosti vybíjeli tvory, kteří jim mohli s danou situací alespoň ÄásteÄnÄ› pomoci.

 

mytí rukou je základní prevence

 

Ani medicína navíc nebyla ani zdaleka na tehdejší úrovni. Není tedy divu, že se epidemie velmi rychle rozšířila do celého světa, zvláště když tehdy bylo navíc v módě cestování. Lidé tak nemoc nevědomky roznášeli i do oblastí, kterým by se jinak vyhnula.

 

Zde se nabízí souvislost se souÄasnou pandemií koronaviru. Zde se podaÅ™ilo zabránit nejhoršímu díky relativnÄ› rychlému vynálezu vakcíny a také tomu, že byla ustanovena skuteÄnÄ› úÄinná bezpeÄnostní opatÅ™ení. VÄ›dÄ›li jsme již, jak se zrovna tento virus šíří, a tak jsme mohli podle toho zareagovat.

 

Ukazuje se však, že je jen otázkou, kdy nás zasáhne nějaká další epidemie. Rozhodně tedy nelze podceňovat investice do lékařské vědy a výzkumu. Jednoho dne nám totiž může bez nadsázky zachránit život.