Každá krása má svou cenu

0 Comments


Já vám Å™eknu, že krása má opravdu mnoho podob. A není krása jenom u lidí a nebo tak. To když se tÅ™eba nÄ›komu líbíte, tady nejde jenom o sympatie. I když se Å™ekne slovo krása, tak mnoho lidí si také pÅ™edstaví sympatie, a to je naprosto v pořádku. Proto jsem si Å™ekla, že když lidé ctí krásu a nebo také hlavnÄ› zdraví, tak je to podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležité. Já si myslím, že krása a zdraví jde tak ruku v ruce, protože se říká, že například oÄi jsou oknem do duÅ¡e. Takže tÅ™eba když jste nÄ›jak nemocní a nebo psychicky nemocní a nebo fyzicky, tohle je úplnÄ› jedno, tak samozÅ™ejmÄ› to také půjde vidÄ›t na vaÅ¡em vzhledu a hlavnÄ› ve vaÅ¡ich oÄích. Proto jsem si Å™ekla, že by nebylo na Å¡kodu, kdyby lidé také více uvažovali nad tím, jak o sebe se starají a nebo jaký mají životní styl, protože od toho se potom také odvíjí zdraví a také samozÅ™ejmÄ› krása.

Krása má mnoho podob.

Pokud tÅ™eba dostateÄnÄ› spíte a máte zdravou životosprávu, tak potom to dopadá tak, že se také cítíte více v pohodÄ› a dokonce i váš odraz v zrcadle bude vypadat více přívÄ›tivÄ›. Nemusíte se bát. Opravdu se niÄeho nebojte. Zkuste to a vyzkouÅ¡ejte také tÅ™eba různé vitamíny. Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k je svým způsobem nÄ›jak krásný.

Umělecká krása.

HlavnÄ› ženy Å™eší svou krásu stále a dokola pořád opakovanÄ›. Možná je to také tím, že stále ženy na internetu vidí různé fotografie nebo videa dokonalých žen. Já tedy se bojím říkat slovo dokonalá žena, protože kolikrát ani nevím, jestli je to figurína a nebo jestli je to reálný ÄlovÄ›k. NÄ›kdy mÄ› to opravdu hodnÄ› zaráží a já si říkám, že je vážnÄ› Å¡koda, že nÄ›které ženy ze sebe dÄ›lají úplné modelíny, že na sobÄ› mají opravdu tolik plastiky, že je to až nepÅ™irozené a nelíbí se mi to. A to nemluvím o tom, kolik to stojí penÄ›z. A nÄ›kteří lidé, a to hlavnÄ› ženy, do toho klidnÄ› dají i půl milionu korun, nÄ›kdy i milion korun. Záleží na tom, jak moc jsou na plastikách závislé. A věřte i nÄ›kdy to je úplný extrém.