Muži a jejich život

0 Comments


Vždycky jsem si říkala, proÄ je nÄ›kdy tak složité mluvit s pány tvorstva. VždyÅ¥ pánové jsou tak roztomilá stvoÅ™ení, ale nÄ›kdy s nimi domluva je opravdu hodnÄ› složitá a nároÄná. Já o tom vím své, protože mám dva starší bratry, takže vím, jak se s muži mluví. A říkám vám, s muži je to opravdu hodnÄ› složité. Proto jsem si Å™ekla, že jestli chci nÄ›kdy uspÄ›t. A být nÄ›kdy dobrá, abych porozumÄ›la lépe mužům a nebo i chlapcům, tak jsem si Å™ekla, že by na to asi mÄ›l existovat nÄ›jaký kurz a nebo nÄ›co podobného.

I muži mají své záliby.

Proto jsem se s kamarádkou dohodla, že by asi bylo nejlepší, kdybysme tÅ™eba založily nÄ›jaký kurz. A nÄ›jaký takový kurz, kde se vlastnÄ› vÅ¡ichni dozvíme, jaké je to porozumÄ›t mužům a nebo proÄ pánové pÅ™emýšlí tak, jak vlastnÄ› pÅ™emýšlí. A nebo pÅ™emýšleli jste nÄ›kdy o tom, proÄ muži jsou z Marsu a ženy z VenuÅ¡e? Já vím, já vím, že se mi teÄka smÄ›jete, protože tato vÄ›ta a toto pÅ™irovnání k Marsu a VenuÅ¡e je tak úplnÄ› už ohrané klišé, že se vám ani nedivím. A ani já tohle spojení nemám ráda a vlastnÄ› ani nechápu, proÄ jsem tohle zmínila. Ale možná jsem to zmínila kvůli tomu, aby Å¡lo vidÄ›t, jak veliký rozdíl mezi ženou a mužem je. Je to opravdu veliký rozdíl.

I pánové Äasto sní o ženách.

A já si myslím, že by opravdu nebylo na Å¡kodu, kdyby i pánové, tÅ™eba se zkusili porozumÄ›t nám ženám, vždyÅ¥ i my ženy uvažujeme a myslíme jinak. Ale abych zase Å™ekla, tak opravdu je skvÄ›lé, tÅ™eba když jsou dva lidé a rozumí si. Také se říká, že protiklady se pÅ™itahují, což je prima, protože například já mám partnera, který je spíše takový líný a nejradÄ›ji by volný Äas trávil nÄ›kde v posteli s vínem a u televize. Zatímco já bych nejradÄ›ji bÄ›hala a nebo jezdila na koni. Ale vždycky si najdeme nÄ›jakou Äinnost, u které nás to baví. TÅ™eba moc rádi chodíme na houby do lesa nebo na procházky, a také je obÄas rádi vyrazíme na koleÄkové brusle. Tady jde vidÄ›t, že když se dvÄ› duÅ¡e spojí, tak mohou tvoÅ™it krásný pár.