Naši muži

0 Comments


Muži. Tak to je kapitola sama o sobÄ›. Podle mého názoru, kdyby nebyly pánové, tak samozÅ™ejmÄ›, že i my ženy bysme z toho byly velice neÅ¡Å¥astné. HlavnÄ› by to znamenalo, jak bychom si asi rozmnožovaly? Proto jsem si Å™ekla, že vlastnÄ› můžeme my ženy podÄ›kovat bohu, že jsou i párové, protože si vemte, kdyby tÅ™eba náhodou pánové neexistovali. Tak by to příroda zase zajistila jinak, abychom my ženy mohly jinak rodit. Tohle je naprosto logické, ale jsem ráda, že máme tady také naÅ¡e mužské pokolení. A já mám dokonce dva syny a jsem za nÄ› moc ráda. A pamatuji si, že dříve jsem vždycky chtÄ›la mít holÄiÄku, chtÄ›la jsem mít dvě nebo tÅ™i dcery a místo toho mám dva krásné a zdravé syny. A nyní už si nedokáži pÅ™edstavit, že kdybych náhodou nÄ›kdy v budoucnu mÄ›la jeÅ¡tÄ› tÅ™etí dítÄ›, že by to byla holÄiÄka.

Muži mají své názory.

Kdybych náhodou nÄ›kdy v budoucnu mÄ›la mít tÅ™etí dítÄ›, tak bych chtÄ›la, aby to byl opÄ›t a jenom chlapeÄek. Nevím proÄ, ale nÄ›jak jsem si na to zvykla. A moje rodina mi říkala, že jsem úplný blázen, že když mám prý už dva syny, že bych si možná tÅ™etí dítÄ› mohla přát holÄiÄku. Jenomže takhle to není. Když jsem se potom ptala svého partnera, který je opravdu gentleman a galantní muž, tak on mi také Å™ekl, že klidnÄ› tÅ™etí dítÄ› by si přál a klidně aby to byla holÄiÄka. Podívala jsem se na nÄ›j a Å™ekla jsem mu, jestli opravdu myslí vážnÄ›, že chce tÅ™etí dítÄ›.

Partner je opravdu veliký gentleman.

VždyÅ¥ můj partner je stále jenom pryÄ, je v zamÄ›stnání a potom jeÅ¡tÄ› chodí na melouchy, tak tÅ™ikrát týdnÄ›. Takže jsem partnerovi Å™ekla, že mÄ› by už rozhodnÄ› nebavilo, abych sedÄ›la další tÅ™i a nebo ÄtyÅ™i roky doma na mateÅ™ské dovolené a na rodiÄovské. Partner Å™ekl, že bychom se klidnÄ› mohli vystřídat, že bych rok dva na mateÅ™ské byla já a potom by Å¡el on. Tak tohle je docela taková dobrá úvaha a opravdu mÄ› potěšilo a hlavnÄ› pÅ™ekvapilo, že vlastnÄ› partner mi tohle nabídl. Že muž nabídne ženÄ›, že bude tÅ™eba alespoň dva roky a nebo jeden rok na rodiÄovské dovolené. No budu o tom chvíli uvažovat.