Nový počítač

0 Comments


Byla jsem opravdu ráda, když jsem si koneÄnÄ› už naÅ¡etÅ™ila peníze, abych si mohla koupit také nový poÄítaÄ a nový mobilní telefon. Svůj poÄítaÄ jsem mÄ›la už deset let a jistÄ› si dokážete pÅ™edstavit, že deset let starý poÄítaÄ je opravdu hodnÄ› dlouho. Myslím si, že na lidské životy by to znamenalo, že už by byl dávno mrtvý, tak jsem si Å™ekla, že si musím samozÅ™ejmÄ› naÅ¡etÅ™it na nový poÄítaÄ, že mobilní telefon si koupím pozdÄ›ji. Na nový poÄítaÄ jsem si Å¡etÅ™ila pÄ›t a půl roku, stejnÄ› jsem si potom jeÅ¡tÄ› musela sáhnout hloubÄ›ji do kapsy, protože jsem si koupila nÄ›jaký už lepší poÄítaÄ. Ten mÄ› stál pÄ›tatÅ™icet tisíc korun. Když jsem Å™ekla partnerovi, že jsem si koupila takhle drahý poÄítaÄ za pÄ›tatÅ™icet tisíc korun, tak se málem zhrozil a málem omdlel.

Pořídila jsem si úplnÄ› nový poÄítaÄ.

Jenomže já jsem partnerovi Å™ekla, že vlastnÄ› mám nÄ›kolik let poÄítaÄ, že nekupuji každý rok nový, jako tÅ™eba on. Můj partner si sice kupuje levnÄ›jší poÄítaÄe tÅ™eba kolem deseti tisíc korun, ale zase to mÄ›ní každý druhý rok anebo nÄ›kdy i jednou roÄnÄ›. Tohle mi zase pÅ™ijde velice zbyteÄné, proto je lepší investovat do poÄítaÄe nÄ›jaké vÄ›tší finance, nÄ›jaký vÄ›tší finanÄní obnos, než abych potom tÅ™eba každý rok breÄela, že se mi tÅ™eba rozbil poÄítaÄ anebo tak podobnÄ›.

Práce na poÄítaÄi mÄ› baví.

Já jsem spíše takový typ ÄlovÄ›ka, který dbá v první řadÄ› spíše na kvalitu, a ne na kvantitu, protože partner se stále potom vÅ¡ude jenom chlubí a pÅ™edvádí se, že má doma tÅ™eba patery poÄítaÄe anebo tÅ™eba jeÅ¡tÄ› notebook a dva telefony, dva mobilní telefony. Myslím si, že tohle je opravdu Å¡koda, protože mnoho lidí by spíše mÄ›lo dbát na to, aby doma mÄ›li kvalitní výrobky, proto jsme říkali, že nikdo není tak bohatý, aby kupoval levné vÄ›ci. Protože když si budete kupovat stále opravdu hodnÄ› levné vÄ›ci, tak tak musíte oÄekávat, že se vám to ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů rozbije a znehodnotí. Dražší vÄ›ci jsou ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů vždy kvalitní.