Proč je revize hromosvodů důležitá

0 Comments


Dnes již považujeme hromosvody za něco naprosto samozřejmého. Jednoduše řečeno slouží k tomu, aby byly blesky, které by jinak zasáhly dům a mohly zkratovat elektrické vedení, neškodně odvedeny do země. Princip je takový, že blesk uhodí do hromosvodu, neboť ten je nejvyšším bodem na budově. Odtud je uzemňovacím kabelem odveden pod zem, kde se neškodně vybije. Předejde se tak velkým škodám na majetku, a u dřevostaveb mnohdy i požáru.

bouřka nad vesnicí

Je však jasné, že hromosvody, stejně jako kterékoliv jiné zařízení, se časem opotřebují. Zvláště když si uvědomíme, že jsou vystaveny veškerým povětrnostním vlivům, a to bez jakékoliv ochrany či odstínění. A všichni víme, jak prudké mohou změny teplot být, jak silně dovede foukat vítr, jakou sílu mají kroupy.

Není tedy divu, že prakticky všichni elektrikáři doporučují pravidelné revize hromosvodů Revize elektro Revtech. Při nich se zkontroluje nejen to, zda je neporušená samotná sběrná tyč, ale také uzemňovací kabel. Ten totiž musí být po celé své délce izolován, nejčastěji umělou hmotou, a všichni víme, jak snadné je ji protrhnout.

hromosvod na střeše

Samozřejmě je pravdou, že hromosvody patří k zařízením s velmi dlouhou životností a minimálním množstvím problémů. To bohužel některé lidi vede k tomu, že jednoduše řečeno jejich kontrole nevěnují tolik pozornosti, kolik by si zasluhovala. Bohužel, když pak svou chybu při větší bouřce poznají, bývá často už pozdě. Náklady na opravdu jsou pak podstatně větší, než kolik by stály pravidelné revize.

I to je důvod, proč bychom na ně neměli zapomínat. I když nám to přijde jako zbytečné vyhazování peněz, věřte, že to rozhodně má svůj důvod. Ano, v naprosté většině případů se nic nenajde. Avšak jednou ano, a v takové chvíli budete rádi, neboť jste předešli vážným škodám na vašem majetku, nebo dokonce na zdraví. Není proto na škodu se domluvit s kvalifikovaným elektrikářem, který na základě stáří a polohy vašeho domu i hromosvodu samotného doporučí rozvrh pravidelných kontrol. Ví totiž, co dělá.