Senioři na vesnici

0 Comments


Moc ráda poznávám krásu přírody a také krásu lidí. Nemyslím to tak, že bych byla doslova ujetá. TÅ™eba na nÄ›co, jak ÄlovÄ›k vypadá. Anebo tak, abych si vybírala tÅ™eba takový obchod a takové prostÅ™edí, kde jsou krásní lidé anebo kde prodávají krásní lidé. Tohle samozÅ™ejmÄ› vůbec nemám v plánu a nemám tohle v úmyslu ani dÄ›lat. Já jsem spíše takový typ ÄlovÄ›ka, který spíše vyhledává místa, kde je klid, kde si ÄlovÄ›k opravdu odpoÄine a kde také bude vÄ›dÄ›t, že si tam může v klidu Äíst knihu nebo relaxovat, anebo si tÅ™eba také popovídat s nÄ›kým jiným. Já totiž bydlím na vesnici, kde je opravdu málo lidí, se kterými bych prohodila nÄ›kolik slov.

Nejenom mládí je krásné, i stáří má něco do sebe.

Ale zase tam je tolik krásné přírody, že doslova pÅ™echází zrak. Tady v okolí jsou samí důchodci, kterým je tÅ™eba sedmdesát let a více. Myslím si, že tohle je docela takové smutné, hlavnÄ› pro ty lidi, kteří jsou mladí a chtÄ›jí si jeÅ¡tÄ› také užívat života. MnÄ› je jednatÅ™icet a také bych samozÅ™ejmÄ› chtÄ›la, abych si s nÄ›kým mohla pÄ›knÄ› popovídat, abych tÅ™eba mohla s nÄ›kým nÄ›co sdílet. Jenomže co já takhle mladá holka můžu s nÄ›kým sdílet, když je tÅ™eba nÄ›komu sedmdesát let? SamozÅ™ejmÄ›, že kolikrát s nimi pokecám a ráda si se seniory povídám. Promluvíme si o krásách přírody a tÅ™eba o tom, jakou sbírku oni mají doma. Protože důchodci vÄ›tÅ¡inou sbírají to, co je jenom krásné vzhledovÄ›, kolikrát ani nehledí na to, jaký je ÄlovÄ›k uvnitÅ™, ale chtÄ›jí, aby vÄ›c anebo ÄlovÄ›k také byly krásné. TÅ™eba také kávu nebo kapuÄíno, nebo také dokonce i pivo a víno. VÅ¡e může vyznít krásnÄ›.

Nikdo nechce být sám.

Jenomže v mnoha případech to dopadá tak, že tÅ™eba ani ten senior nechce se mnou nic mít. Oni říkají, že já jsem mladá a že nerozumím tomu, co je to život. Tak proÄ bych se s nimi vybavovala nÄ›kde na zahradÄ› anebo u plotu? A řeknu vám, že mě to nÄ›kdy urazí, ale nÄ›kdy si říkám, proÄ ne, když oni to takhle cítí. Já jsem si vždycky myslela, že důchodci anebo starší obÄané naší vesnice budou rádi, když za nimi pÅ™ijde tÅ™eba mladý ÄlovÄ›k a popovídá si s nimi a podobnÄ›. TÅ™eba jim Å™ekne nÄ›co nového ze svého života a zase já bych si moc přála, abych se dozvÄ›dÄ›la nÄ›co z jejich krásného klidného života. A co je u nich nového? NÄ›kdy se ani nedozvím. Já jsem totiž dříve pracovala v senior centru a říkala jsem si, že ti staří tady jsou docela příjemný, je s nimi sranda. Ale to je možná jenom lidmi, kteří jsou v seniorcentru, takhle ve skuteÄnosti u nás na vesnici to rozhodnÄ› nechodí.