Uvnitř počítače

0 Comments


Hlavní díl je vlastnÄ› mateÅ™ská deska Äili anglicky motherboard. Tam se odehrává veÅ¡keré dÄ›ní a pracovní úsilí celého stroje. Tam je srdce poÄítaÄe a jeho pomocníci. Podíváme se na nÄ›.  

Na této desce je uložen procesor, který to má vÅ¡e pod sebou. V nÄ›m se odehrávají operace a podle toho kolik jich zvládne za sekundu, tolik za nÄ›j zaplatíte. Chcete-li ten nejlepší v souÄasnosti, sáhnete hluboko do peněženky, staÄí-li vám obyÄejný ani to nepoznáte.  

Procesor samozÅ™ejmÄ› není sám, má tam pomocníky a tÄ›mi jsou například pamÄ›ti RAM. Zde zase platí pravidlo, Äím více tím lépe.  

Další souÄástí jsou karty. KlidnÄ› mohou být i zvlášť, ale u klasických strojů jsou přímo v té mateÅ™ské. Je to zvukovka, obrazová karta a karta síťová.  

starší typ hard disku

Poblíž základní desky je jeÅ¡tÄ› disk a zdroj. To jsou základy každého poÄítaÄe. Na nich to celé stojí padá. NÄ›které zde ovÅ¡em být nemusí, pokud se o tom již dopÅ™edu ví. Zvuková karta například může odpadnout, když víme, že poÄítaÄ nebude tuto kartu používat. Totéž platí například pro síťovou kartu. Je tam zbyteÄná, pokud víme, že nebudeme potÅ™ebovat pÅ™ipojení na vnitÅ™ní sítÄ› ani na internetové.  

To vše je propojeno dráty a všelijakými kabely. Protože to musí fungovat jako celek. Ty pak vedou mimo jiné k hard disku, tedy pevnému disku, který se však postupně odebírá do křemíkového nebe. Nahrazuje jej SSD disk, který pracuje poněkud jinak, a především hlavně rychleji.  

procesor

Ten starý byl tvoÅ™en plotniÄkami stejnými jako je tÅ™eba DVD a ty velmi rychle rotovaly. Mezi nimi pak kmitalo ramínko, na jehož konci bylo zařízení, které dokázalo data zapisovat a Äíst. AÄkoli to fungovalo nÄ›kolik let, pÅ™ece jen se pÅ™iÅ¡lo na jiné Å™eÅ¡ení a tím je právÄ› SSD. Takže se v poÄítaÄi nehýbe už docela nic. Nové disky totiž mají zabudovány paměťové Äipy, pokud to Å™ekneme hodnÄ› jednoduÅ¡e a ty se pÅ™episují.