Závislost na počítači

0 Comments


PoÄítaÄe tady s námi jsou už opravdu hodnÄ› dlouho. Abych se pÅ™iznala, tak já si vážnÄ› nedokáži pÅ™edstavit nÄ›jaký Äas anebo nÄ›jakou dobu, tÅ™eba týden, že bych nemÄ›la doma poÄítaÄ, a to nejenom týden, ale já bych si to nedokázala pÅ™edstavit, ani kdybych tÅ™eba nemÄ›la doma poÄítaÄ dva tÅ™i dny. Bylo by to pro mÄ› opravdu hrozné, a to hlavnÄ› z toho důvodu že můj syn bydlí v zahraniÄí, takže jsme spolu v kontaktu pÅ™es Skype anebo také pÅ™es messenger. Myslím si, že mnoho lidí také využívá notebook anebo poÄítaÄ k tomu, že tam pracují anebo dokonce také studují. HlavnÄ› ti studující, kteří studují online anebo mají distanÄní výuku, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé také spíše upÅ™ednostňovali to, aby se snažili a aby vÄ›dÄ›li, jak a proÄ dlouho poÄítaÄ využívat.

Bez poÄítaÄe bych to nezvládla.

Já chápu, že v dneÅ¡ní dobÄ› má poÄítaÄ doma skoro každý, jenomže také musíte ale hlídat zase malé dÄ›ti anebo teenagery, protože ti by na poÄítaÄi byli nejradÄ›ji opravdu celý den anebo každou volnou chvíli, kterou by mÄ›li. Tady bych se ale bála, aby tÅ™eba po tom dÄ›ti nebyly na poÄítaÄi anebo na tabletu Äi mobilním telefonu závislé. Závislost je opravdu velice složitá. Je to závažný problém. SamozÅ™ejmÄ›, že závislost na poÄítaÄi je stokrát lepší, než tÅ™eba nÄ›jaké drogy a podobnÄ›.

My máme doma dva poÄítaÄe.

Jenomže dítÄ›, když potom nebude tÅ™eba dlouho na poÄítaÄi nebo na mobilním telefonu, tak také může být nervózní a může být drzé a sprosté. Proto je také dobré, abyste vyvážili to, že když bude dítÄ› na poÄítaÄi, aby se to také vyvážilo tím, že s ním tÅ™eba budete hrát různé deskové hry anebo ho vyženete jednoduÅ¡e ven na hÅ™iÅ¡tÄ› anebo nÄ›kam ven s kamarády. Já si vzpomínám, že já sama kdysi jsem jeÅ¡tÄ› jako teenager poÄítaÄ nemÄ›la, protože jsme na to nemÄ›li peníze a tehdy stále jeÅ¡tÄ› poÄítat s nad desítky tisíc korun. A to jen jeÅ¡tÄ› takový úplnÄ› obyÄejný, taková veliká Å¡edá krabice. Myslím si, že v dneÅ¡ní dobÄ› by to nikdo nechtÄ›l.