Doba dovolených

0 Comments


I když, obrazně, hm, hm. Osobně znám pár rodin z Beskyd, které pravidelně jezdí k moři, a také jedny lidi, kteří jezdí od moře sem k nám. Do Beskyd. Takže, tvrzení že je to pouze obrazně nemusí být tak zcela pravdivé.  

Nevím, kam jezdí další lidé, ale podle fotografií tak spousta právÄ› k moÅ™i. ObÄas se i na webu objeví zprávy o tom, jak se kde dlouho na nÄ›co Äeká a o tom, jak jsou pláže pÅ™eplnÄ›né. Není se co divit. Každý hotel chce mít plno, a proto nÄ›jak nebere v potaz, že budou lidé na pláži namaÄkaní jako sardinky. OstatnÄ› to znáte asi sami, peníze jsou pro majitele hotelů až na prvním místÄ›. Není se co divit.  

pes a dítě

Pokud se nÄ›komu k moÅ™i nechce, může si vybrat asi z milionu dalších možností, kde strávit svou dovolenou. Každý máme jiný vkus a jiné chutÄ›. A každý má o dovolené svou pÅ™edstavu. Co je pro jednoho běžné každý rok, nemusí akceptovat nÄ›kdo druhý a pro tÅ™etího je to naprosto nepÅ™edstavitelné. Nechápe, jak může nÄ›kdo odpoÄinek u vody, tedy ležení na dece vymÄ›nit za životu nebezpeÄné lezení po skalách, nebo seskoky padákem. A ten, co provozuje adrenalinové sporty zase nemůže pochopit toho, co si chce oddechnou u vody a říká o nich, že jsou peciválové. Nejsou, jen mají prostÄ› jinou pÅ™edstavu.  

lodiÄky v pozadí

NÄ›kdo vyhledává hory, jiný vodu a další tÅ™eba historické památky. NÄ›kdo upÅ™ednostňuje jízdu parníÄkem po pÅ™ehradÄ›, jiný zase let horkovzduÅ¡ným balónem. Kam se Å™adíte vy, milý Ätenáři? 

Za každou volnou chvilku, kdy nemusíme trpÄ›t shon v práci Äi stereotyp vÅ¡edních dnů, bychom mÄ›li být osudu a životu vdÄ›Äní. Takových chvilek v životÄ› lidském není rozhodnÄ› mnoho, a proto je tÅ™eba si takové chvíle vychutnávat naplno. Jen je veliká Å¡koda, že ty dny na dovolené jsou tak nÄ›jak záhadnÄ› kratší než ty v práci. Dovolená tak uteÄe jako voda a ani se nenadÄ›jeme a už jsme zpátky doma a zbývají nám jen a jen vzpomínky.