Peníze a na co jsou nám vlastně dobré.

0 Comments


Peníze zeleneslevy.cz se staly pro nás všechny součástí našich životů. A bez peněz by skoro nikdo z nás nedokázal žít. Ale i přesto jsou často trnem v oku mnohým z nás. A to většinou pro ty chudší z nás, kteří již neměli takové štěstí, aby si mohli tolik věcí za peníze kupovat. A trnem v oku jsou tedy logicky ti bohatší, kterým ve většině případů nemůžeme přijít na jméno. A dost často je i osočujeme z toho, že svůj majetek získali nějakou nelegální cestou. A to samozřejmě dost často je opravdu pravda. Ale není to jistě vždycky pravidlo. A někteří bohatí lidé opravdu získali svůj majetek čestně. A k čemu nám tedy peníze opravdu slouží?

peníze

Peníze jako takové jsou uznávaným platidlem, které nám určuje cenu. A my prostřednictvím peněz tu věc nebo službu získáme. A peníze taky uchovávají svoji hodnotu. A co s penězi většinou děláme? No samozřejmě za ně nakupujeme, a to co se nám líbí. Ale nemusí to být nutně jenom věci. Můžeme za ně například vyjet na nějakou skvělou dovolenou anebo si prostřednictvím peněz zajistit nějaké slušné vzdělání anebo rekvalifikaci. Prostě prostřednictvím peněz si plníme svoje sny. Ale samozřejmě peníze nejsou jenom spojeny s pozitivními zážitky. Peníze také mnohdy platí války a krveprolití. A mnoho lidí trpí poruchou a peníze si hromadí a ovládá tím zbytek světa. A peníze nám slouží vydělat si, ale může to být dosti sporné.

peníze

Peníze nás také dost často učí, že máme být sobečtí a jednat takzvaně přes mrtvoly. Ale peníze nejsou všechno, a i bez velkého množství peněz se dá žít krásný a naplněný život. A kdo si to nemyslí, bohužel k tomu dojde v budoucnosti sám. Peníze jsou jenom prostředkem oni sami nám nikdy uspokojení nepřinesou. A na to bychom nikdy neměli zapomínat. My mnohem více v našich životech potřebujeme lásku, spolupráci, štěstí a toleranci. A ne vlastnit majetek a hromadit si peníze sami pro sebe. Měli bychom si totiž také uvědomit, že jsme celek, který se navzájem ovlivňuje. A podle toho k tomu prosím přistupujme. Nenechme se pohltit honbou za penězi a naučme se vnímat krásy našich životů a najít v něčem jiném https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/aktuality-z-mesta/cast-plzne-se-predstavi-v-jinem-svetle.aspx smysl a krásu. A tak i když peníze vládnou našemu světu dá se dělat i jiné věci. Peníze jsou a budou vždycky lákadlem, které nám bude nabízet lepší život. Ale slepá honba za nimi vám nikdy uspokojení nepřinese.