Pobyt u moře

0 Comments


Ono to vlastně celé je hlavně o tom. Uklidnit se z toho každodenního shonu, vypadnout z ruchu velkoměsta, a naprosto zapomenout na to, co se odehrává stovky kilometrů odsud, například v práci.  

Zde se jen leží a mžourá do sluníÄka. NejvÄ›tší starostí je to, kdy se půjde na obÄ›d a zda máme ruÄník na lehátku u vody. Ne, být tam nemusíme, dneska se jdeme toulat po okolí, ale co kdyby pÅ™ece jen, tak tam ten ruÄník být může.  

prázdná pláž

Ono se asi skuteÄnÄ› nedá ležet celé dny u vody i když to spousta lidí dÄ›lá. Ale nÄ›kde je také tÅ™eba se projít po okolí. Totiž tam, kam se může. Stalo se v jisté republice v Africe, že když jste chtÄ›li vyjít ven jen tak, museli jste projít kolem vrátnice, protože vÅ¡ude kolem dokola byl vysoký plot jiÅ¡tÄ›ný nahoÅ™e ostnatým drátem. Chápu, starají se o vaÅ¡i bezpeÄnost. On ten plot nebyl vidÄ›t pro běžného hosta, ale kdo „šmejdil“, tak jej vidÄ›l. No a když jste chtÄ›li obří areál opustit jednou z bran, nebyli ti, kteří tam hlídali nikterak nadÅ¡eni. Nedá se říci, že by vám v tom bránili, ale jejich narážky vám braly chuÅ¥. Kdo na to nedal a nenechal se ani odvézt promptnÄ› pÅ™ivolaným vozítkem, zjistil, proÄ tomu tak je. To sem vÅ¡ak nepatří.  

dovolená u moře

Dovolená u azurového moÅ™e má za úkol regenerovat celého ÄlovÄ›k, tedy nejen fyzicky, ale také duÅ¡evnÄ›, což je možná jeÅ¡tÄ› důležitÄ›jší. Je vÅ¡ak tÅ™eba pro to nÄ›co udÄ›lat. Jen těžko se může relaxovat, když má nÄ›kdo stále mobil u ucha a řídí na dálku bÄ›h kanceláře. Nebo Å™eší jiné pracovní záležitosti. A Å™eÄeno upřímnÄ›, kdo dokáže zahodit mobil po příjezdu do hotelu do Å¡uplíku a nechat jej tam až do konce dovolené? Ano, kontakt s rodinou a známými. Za prvé by jistÄ› pochopili, že máte mobil vypnutý, pokud tedy nemají v makovici jen seno nebo slámu. A když to nepochopí, lze urÄit jednoznaÄnÄ›, že budete volat pouze vy. Tím je to vyÅ™eÅ¡eno. A fotit se dá mobilem, i když je v režimu neruÅ¡it.