Já introvert

0 Comments


Životní styl je nÄ›co, co vyznává ÄlovÄ›k a nebo rodina a nebo skupina lidí. Taková skupina lidí, která tÅ™eba spolu žije, vÄ›tÅ¡inou je to skupina lidí, která spolu žije pod jednou stÅ™echou, v jedné domácnosti, a proto mají také nastavené nÄ›jaké limity a tak podobnÄ›. Například mÄ› by vůbec nebavilo, kdybych tÅ™eba musela být v takové komunitÄ› lidí v takové skupinÄ› lidí, kteří by mÄ›li úplnÄ› nastavená jiná pravidla, než mám tÅ™eba já. Já jsem spíše takový typ ÄlovÄ›ka, který spíše vyhledává takovou skupinu lidí, která má lepší zdravotní styl a zdravý životní styl. MÄ› by rozhodnÄ› nebavilo, kdybych tÅ™eba musela být v takové skupinÄ›, kde by se tÅ™eba jenom kouÅ™ilo a žil se nezdravý životní styl.

Mám ráda klid.

Navíc mÄ› nebaví ani chodit do barů a nebo na různé akce Äi zábavy, takže bych tam rozhodnÄ› trpÄ›la, jsem spíše introvert. Takže bych potÅ™ebovala mít u sebe také jenom nÄ›jakého jednoho ÄlovÄ›ka, se kterým bych si popovídala a jinak jsem radÄ›ji sama. PotÅ™ebovala bych mít také nÄ›jaké soukromí, takže bych potÅ™ebovala mít alespoň jednu místnost pro sebe. Mnoho lidí mi říká, tÅ™eba, že jsem nároÄná, že potÅ™ebují mít jednu místnost jenom pro sebe, jenomže já jsem introvert a cítím se velice nepohodlnÄ› a Å¡patnÄ›, když musím být v na nÄ›jaké skupinÄ› lidí a nebo když vedle mÄ› na sedaÄce tÅ™eba nÄ›kdo sedí, proto nemám ani partnera.

Žijte jenom dobře.

Také jsem chodila k psychologovi, protože můj životní styl nebyl úplnÄ› dokonalý, protože jsem stále vyhledávala jenom samotu. ChtÄ›la jsem být sama. NaÅ¡tÄ›stí ale pan psycholog mi Å™ekl, že takový životní styl jednotlivce a introverta není vůbec Å¡patný a nic hrozného na tom není. JednoduÅ¡e jsem nejradÄ›ji sama, ale nevyhledávám spoleÄnost lidí. Je to každého vÄ›c, jestli bude ve skupinÄ› lidí a nebo jestli bude sám, kdybych potom chtÄ›la nÄ›jakou skupinu lidí a nebo s nÄ›kým být, tak samozÅ™ejmÄ› půjdu za rodinou a nebo za spolužáky z bývalé základní Å¡koly.