Proč jsou mikroplasty takovým problémem

0 Comments


Jedním z nejpoužívanÄ›jších materiálů v dneÅ¡ní dobÄ› je plast. A aÄkoliv víme, že není zrovna ideální pro životní prostÅ™edí, jen málokdo si uvÄ›domuje, jak velký problém ve skuteÄnosti pÅ™edstavuje. A zdaleka pÅ™itom nejde jen o plastová brÄka, která se omotávají kolem želv. Celá situace je podstatnÄ› závažnÄ›jší, zvláštÄ› proto, že je pro vÄ›tÅ¡inu lidí v podstatÄ› neviditelná.

 

Äistá horská bystÅ™ina

 

Ukazuje se, že tím hlavním problémem jsou mikroplasty, tedy Äástice plastu tak malé, že je nelze vidÄ›t pouhým okem. SamozÅ™ejmÄ› se můžeme ptát, proÄ jsou zrovna ony takovým problémem, když je jejich velikost tak malá. Bližší pohled na vÄ›c nám vÅ¡ak ukáže, že to není tak jednoduché.

 

PrávÄ› to, že se jedná o miniaturní Äástice, je ve skuteÄnosti ten nejvÄ›tší problém. PrávÄ› díky své velikosti se totiž snadno dostanou do krevního obÄ›hu a nejrůznÄ›jších orgánů, například jater, ledvin, ale i sleziny, kde se následnÄ› kumulují. Pokud tento proces probíhá mnoho let, je jasné, že zanechá zdravotní následky.

 

mikroplasty najdeme hlavně v mořích

 

Zdaleka nejÄastÄ›ji tento jev pozorujeme u ryb, a to z jednoduchého důvodu: mikroplasty vznikají právÄ› rozpouÅ¡tÄ›ním jejich uvolňováním ve vodÄ›. A vzhledem k tomu, kolik plastových odpadků se dennÄ› do Å™ek i moří dostává, není divu, že je jejich množství v tamÄ›jší flóře a faunÄ› tak velké.

 

K tomu navíc pÅ™ispívá i kumulativní efekt – pokud takovou rybu sní predátor, sní také veÅ¡keré mikroplasty, které ona ryba v sobÄ› má. Ty se pak chovají naprosto stejným způsobem – pÅ™ejdou do krevního Å™eÄiÅ¡tÄ› a orgánů daného predátora. Pokud se tento navíc tyto ryby tvoří hlavní složku jeho potravy, je jasné, že jich v jeho tÄ›le najdeme mnohem více.

 

To je také důvod, proÄ se nedoporuÄuje jíst urÄité druhy volnÄ› chovaných ryb. Stejný princip totiž platí i pro nás, lidi. Záleží tedy jen na tom, jak moc jsme ochotni se vystavovat riziku. A vzhledem k tomu, že valná vÄ›tÅ¡ina z nás pije vodu z plastových lahví, je jasné, že si s tím příliÅ¡ hlavu nedÄ›láme, dokud se nedostaví následky.