Severní Moravou novou Technotrasou

0 Comments


Technotrasa je projekt, do kterého se v roce 2012 zapojilo dvanáct míst, na kterých se nacházely technické památky Moravskoslezského kraje. BÄ›hem posledních deseti let se do programu zapojilo dalších sedmnáct subjektů. Poté v celostátní Velké soutěži cestovního ruchu získala první místo. Technotrasa byla ocenÄ›na coby nejlepší turistický produkt, který se i v letoÅ¡ním roce rozšířil o další projekty. Čímž je potÅ™ebnÄ› podpoÅ™en turistický ruch v tomto kraji. Obliba rok od roku roste, protože každého návÅ¡tÄ›vníka baví, že může pÅ™i prohlídkách zapojit vÅ¡echny smysly. A na vlastní kůži vyzkouÅ¡et práci řemeslníků, mlynářů, strojvedoucích, vojáků. Anebo sfárat do dolů a za svitu havířských lamp si projít vyznaÄenou trasou. Dokonce je možné i řízení bryÄky. A pro milovníky místních specialit je k mání Å¡tramberské ucho. Pro ty ménÄ› nároÄné je k ochutnání svaÄina. Kterou si každodennÄ› dávali dÄ›lníci v papírenském provozu.

I voda, i oheň

V letoÅ¡ním roce se jako dobrá reklama Technotrasy osvÄ›dÄila tramvaj. PatÅ™iÄnÄ› vyzdobena nepÅ™ehlédnutelným polepem.  Ve které se bÄ›hem prázdnin zájemci mohli seznámit nejen s novými trasami, ale i s bohatým programem, který na nich bÄ›hem léta probíhal. Nový motivaÄní program nabídl naprosto nové formy, jak zapojit turisty do akce. Což zvýšilo celkovou návÅ¡tÄ›vnost. BÄ›hem komentovaných projíždÄ›k se tak dozvídají více o svém kraji jak dospÄ›lí, tak i dÄ›ti. A vítáni jsou i návÅ¡tÄ›vníci z celé republiky. I ze zahraniÄí. Nový Äesko-polský projekt zpřístupňuje zajímavá místa na naší stranÄ› hranic i naÅ¡im severním sousedům. PÅ™ipraveny jsou i pÅ™eklady základních informací do polského jazyka.

Technotrasou na kole

Nový kalendář akcí, který je k dispozici na internetových stránkách, usnadňuje turistům výbÄ›r míst, která chtÄ›jí navÅ¡tívit. Zároveň je pro cyklisty natiÅ¡tÄ›na mapa v papírové formÄ› , ve které jsou oznaÄena vÅ¡echna místa technických památek. Bonusový program Technotrasa Card je v letoÅ¡ním roce rovněž novinkou, kterou využili pÅ™edevším mladí lidé. DesignovÄ› zpracované karty, které jsou nabízeny v informaÄních centrech, jsou urÄeny ke sbírání bodů na celé trase. A vymÄ›nit je lze za drobné ceny Äi za možnost se zúÄastnit velkého slosování na konci sezóny.