Technika a počítač

0 Comments


Technika hýbe světem. Alespoň takhle si to vždycky říkám, protože také mnoho lidí mi třeba říká, že o techniku vůbec nemají zájem, že je technika vůbec nebaví. Abych se přiznala, tak mě zase třeba nebaví sledovat nějaká videa, která mi vždycky dává můj syn. Vždycky to trvá strašně dlouho. Já si myslím, že mobilní telefon je tady od toho, aby si třeba lidé mohli zavolat. Nebo poslat smsku anebo zahrát hru. Ale ne, abych koukala třeba deset minut na nějaké video na mobilním telefonu. Jenomže tohle bohužel nemohu nikomu vysvětlit. Syn se vždycky naštve. Jenomže on také nechce dělat nějaké věci, které bych zase chtěla, aby dělal on.

Syn má vlastní mobil.

NicménÄ› abych se vrátila k technice, tak to je také právÄ› téma, kdy se tÅ™eba obÄas také hádáme. A pÅ™ijde mi to potom opravdu velice líto, protože nechápu, proÄ já bych se mÄ›la se svým synem hádat jenom kvůli technice. Je to teprve osmiletý kluk, je hodnÄ› Å¡ikovný, mÄ›l sice rok odklad ve Å¡kole, kdy Å¡el pozdÄ›ji do první třídy, ale i tak je velice Å¡ikovný. Už ve Å¡kolce umÄ›l Äíst psát a poÄítat umÄ›l téměř vÅ¡echno, a to hlavnÄ› v technice. Akorát ve Å¡kolce jim docela vadilo, že prý natáÄí videa a různÄ›. A že prý fotí a že jim vadí, že také stále mluví jenom o Windows a podobnÄ›.

NÄ›kdo studuje rád v poÄítaÄe.

Jenomže co je na tom Å¡patnÄ›, když vám nÄ›kdo dá techniku a další technické vÄ›ci? Myslím si, že když má nÄ›kdo rád techniku, tak je pÅ™eci prima. Když syn se také bude tomu vÄ›novat, tak pÅ™eci nebudu synův talent na poÄítaÄe a techniku nÄ›jak upozaÄovat a nÄ›jak zanedbávat. Já radÄ›ji ho budu spíše v tom rozvíjet a podporovat, protože jsem syna také pÅ™ihlásila do takového zaÄáteÄnického kurzu poÄítaÄů a techniky. UÄí se tam, jak tÅ™eba udÄ›lat robota anebo jak také zacházet s poÄítaÄem. UÄí se na poÄítaÄi také různé grafy. Myslím si, že technika v tomhle smÄ›ru je opravdu moc praktická a výhodná.