Technika pro všechny

0 Comments


Je skvÄ›lé, že v dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu tolik technických vynálezů a technických vymožeností, že nÄ›kterým lidem z toho opravdu pÅ™echází zrak, jenomže jsou tady také lidé, kteří techniku vůbec nemají rádi. A to hlavnÄ› moje babiÄka a také můj dÄ›deÄek. Oni stále nadávají, že prý my mladí lidé máme jenom usnadňovaly život. A že prý už jsme líní a že nic jiného nedokážeme. Jenomže podle mého názoru tohle není vůbec žádná pravda, technika je tady od toho, aby právÄ› nám lidem zjednoduÅ¡ovala práci a také život. Vemte si, že tÅ™eba když jste v zamÄ›stnání a pracujete v technickém odvÄ›tví, tak je logické, že potom také budete potÅ™ebovat techniku.

Hlavně mobily jsou oblíbené vždy.

Je jasné, že když budete v technickém odvÄ›tví, že nebudete pracovat jenom rukama, ale že vám také bude pomáhat technika anebo další technické vynálezy a další technické vÄ›ci. Například můj partner pracuje jako elektromechanik. A právÄ› v tomhle také využívá opravdu hodnÄ› techniky. Já si myslím, že dneÅ¡ní doba by se za posledních tak dvacet let anebo i tÅ™icet let bez techniky neobeÅ¡la. SamozÅ™ejmÄ›, že pÅ™ed tÅ™icet lety byla úplnÄ› jiná technika, než je dnes dneska. Už je to opravdu hodnÄ› takové vylepÅ¡ené a lepší. A myslím si, že už i malé dÄ›ti tÅ™eba ve vÄ›ku Å¡est Äi sedm let už ví, co je ta technika.

Technika se využívá všude.

Anebo i sedmileté dÄ›ti už ví, jak využívat techniku. Jenom si vemte, že tÅ™eba i pÄ›tileté dÄ›ti už mají tablety anebo mobilní telefon a tak podobnÄ›. Ale mnoha lidem tohle opravdu hodnÄ› vadí, že malé dÄ›ti mají mobilní telefon, jenomže mÄ› tohle vůbec nevadí. VždyÅ¥ žijeme v technické dobÄ›, tak proÄ bych malým dÄ›tem mÄ›la odmítat mobilní telefon anebo tablet. Podle mého názoru, když tÅ™eba na tom netráví deset hodin dennÄ› anebo celý den, tak podle mého názoru na tom není vůbec nic Å¡patného. Můj syn má také rád techniku, a to hlavnÄ› mobilní telefon a tablet. Je sice na nÄ›m opravdu hodnÄ› Äasto, ale já s tím opravdu nemám žádný problém.