Krása okolí

0 Comments


Myslím si, že krása není jenom o ÄlovÄ›ku, krása není jenom o tom, jak kdo je krásný a nebo jakou kdo má tvář. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba nebudete krásu nÄ›jak upozaÄovat a nebo nebudete dbát jenom na takovou krásu, která je fyzická, tÅ™eba na nÄ›jaký obliÄej a podobnÄ›. Podle mého názoru krásný je úplnÄ› každý ÄlovÄ›k. A záleží samozÅ™ejmě ale na vkusu, jak ÄlovÄ›k si myslí, aby ÄlovÄ›k mÄ›l vypadat, protože každý ÄlovÄ›k je úplnÄ› jiný. Podle mého názoru, když tÅ™eba budete usilovat o nÄ›koho, kdo tÅ™eba je krásný, tak samozÅ™ejmÄ› mu to také můžete říct, protože když nÄ›kterému ÄlovÄ›ku Å™eknete, že je krásný, tak ho samozÅ™ejmÄ› potěšíte touto odpovÄ›dí.

A co pro vás znamená krása?

A absolutnÄ› nikoho neurazíte. Neurazíte nikoho, když mu Å™eknete, že je krásný nebo sympatický a že mu to opravdu hodnÄ› sluší. Ale co tÅ™eba krása okolí, krása, přírody? I tohle je krása a lidé by o tom mÄ›li také více šířit své vÄ›domosti a nebo také o tom mluvit, protože v poslední dobÄ› si myslím, že naÅ¡e příroda spíše strádá. SamozÅ™ejmÄ›, že příroda je stále krásná, celá příroda i okolí. Nejvíce se mÄ› líbí tÅ™eba na Å umavÄ› nebo také na VysoÄinÄ›.

Krása záleží na každém z nás.

Mám ráda opravdu krásné, příjemné, přírodní prostÅ™edí, takže ráda také jezdím na taková místa, kde si odpoÄinu, kde si mohou sednout na trávu a kde mohu pozorovat potok nebo Å¡umÄ›ní stromů a nebo zpÄ›v ptáků. Tohle mÄ› opravdu hodnÄ› uklidňuje, A pokaždé, když tÅ™eba jsem smutná nebo neÅ¡Å¥astná, tak se snažím zalézt nÄ›kam do přírody, kde poslouchám přírodu. A vÄ›dÄ›li jste, že dokonce i stromy mluví? A je to velice krásné a velmi příjemné. Mnoho lidí říká, že stromy jsou krásné, že díky stromům tady může být život, protože stromy vlastnÄ› pÅ™eměňují oxid uhliÄitý na kyslík a vlastnÄ› takhle můžeme dýchat ne jenom my lidé, ale také zvířata. Tady alespoň by si ÄlovÄ›k mÄ›l opravdu vážit krásy přírody. A krásy vÅ¡eho živého. Je to hodnÄ› důležité.