Zrychlete svůj metabolismus a konečně zhubněte – Jak to ale udělat?

0 Comments


Pokud chce ÄlovÄ›k zhubnout, musí proto nÄ›co dÄ›lat. NÄ›kdy ale ani úprava jídelníÄku nemusí pomoci. ProÄ? Co se tedy opravdu důležité pÅ™i hubnutí? 

Zrychlete svůj metabolismus a koneÄnÄ› zhubnÄ›te – Jak to ale udÄ›lat? 

Rychlejší metabolismus je bezesporu pÅ™esnÄ› to, co potÅ™ebujete, abyste opravdu koneÄnÄ› zhubli. Pomalý metabolismus má za následek pÅ™ibírání na váze, může brzdit hubnutí, což je dost stresující. Pokud i pÅ™es nÄ›jakou vynaloženou snahu stále nehubnete a trápí vás to, zaměřte se na to, zda váš metabolismus funguje, jak by mÄ›l. Tomu se dá celkem dobÅ™e pomoci. Vybírejte si správnÄ› potraviny, ale vÄ›nujte se i efektivnímu pohybu, nemusí jít vždy jen o cviÄení. Máte sedavé zamÄ›stnání? I v tom může být znaÄný problém. Na co si jeÅ¡tÄ› dávat pozor? 

ovoce a zelenina

Co jíst? 

Jídlo a rychlejší metabolismus? Ano, pokud si budete jídlo dobÅ™e vybírat, jde to. Zrychlit metabolismus můžete zejména tak, že budete dostateÄnÄ› pít a to nejen obyÄejnou vodu, ale tÅ™eba i vhodné bylinné Äaje a hlavnÄ› Äaj zelený. Pozor si je tÅ™eba ale dávat i na stravu. V té byste mÄ›li pÅ™ijímat co nejvíce bílkovin. Hlídejte si to tak, že ke každé porci jídla, co sníte, si dáte i porci bílkovin, jakoby navíc. MléÄné výrobky, maso, kvalitní Å¡unka a další potraviny, které jsou na bílkoviny bohaté, potÅ™ebujete. Jezte i vejce, hodnÄ› zeleniny nebo ovoce, ale nevyhýbejte se ani tÅ™eba jogurtům a jogurtovým nápojům a podobnÄ›. Tyhle návyky si lze celkem dobÅ™e osvojit. Metabolismus nÄ›které potraviny opravdu hodnÄ› zvyÅ¡ují, za zmínku jistÄ› stojí i ostrá jídla, kajenský pepÅ™ nebo chilli papriÄky. 

žena cviÄí

Dopřejte si pohyb, kdykoliv to jde 

No jistÄ›, bez pohybu se nikdy pÅ™i hubnutí neobejdete. To je pÅ™ece známá vÄ›c, nÄ›kdo se nechá zlákat posilovnou, nÄ›kdo bÄ›há, nÄ›kdo cviÄí doma. NÄ›kdo ale nemá Äas na nic, ona i obyÄejná chůze umí zázraky, ale pÅ™edevším si hlídejte to, že bÄ›hem dne a to bÄ›hem každého vaÅ¡eho dne budete mít dostatek pÅ™irozeného pohybu a to i tehdy, máte-li sedavé zamÄ›stnání. ÄŒlovÄ›k, který vÄ›tÅ¡inu dne prosedí, má pomalejší metabolismus, ale práci kvůli tomu mÄ›nit opravdu nemusíte. Do práce, pokud to jde, dojdÄ›te pěšky a bÄ›hem pracovní doby se snažte pravidelnÄ› protahovat. ObÄas si stoupnÄ›te, protáhnÄ›te si ruce i nohy, jdÄ›te se projít po chodbÄ›. 

SkvÄ›lé jsou i posilovací cviky, které můžete párkrát do týdne udÄ›lat i doma veÄer u televize. Hubnutí obnáší zejména zmÄ›nu návyků a to vÅ¡ech, které máte. I malé zmÄ›ny pomáhají tÄ›lu, které pak s vámi bude lépe spolupracovat.